Blocks (دوسالگی)

موقعی که میخواستیم اینو براش بخریم.. فکر نمیکردیم خیلی سریع یاد بگیره... ولی بعد از یک روز کاملاً جای همه رو بلد بود..... هنوزم خیلی دوستش دارهقلب

/ 3 نظر / 24 بازدید
خاله ریزه

ای بابا اینجا چه خبرهههههههههههه![تعجب]

خاله ریزه

چقدر اسباب بازی این جاست؟ خیلی زرنگی خواستی اینا رو از من قایم کنی[ناراحت] میدونی که من عاشق این جور چیزاهستم [چشمک]

خاله ریزه

خب بابا من قول می دم هروقت خواستم با مانی بازی کنم سر اسباب بازی هاش کش مکش راه نندازم...خیلی مسالمت آمیز مسئله رو حل میکنمش...[نیشخند]